Tolken

Als professionele en gekwalificeerde conferentietolk en vertaler bied ik de volgende diensten in de talencombinaties Nederlands > Duits, Duits > Nederlands en Engels > Duits aan:
image

Met deze tolktechniek wordt het gesproken woord bijna vrijwel gelijktijdig vertaald naar de doeltaal. De tolken bevinden zich in een geluiddichte tolkencabine. De luisteraars ontvangen de vertolking via een koptelefoon. Deze vorm van tolken wordt vooral gebruikt op conferenties en congressen. Dit uiterst complexe proces vergt veel concentratie – daarom werken simultaantolken ten minste met z’n tweeën en wisselen zij elkaar gewoonlijk om de 20 à 30 minuten af.

image

Liaisontolken of verbindingstolken is een speciale vorm van het consecutieftolken. Hierbij worden korte tekstgedeelten van een gesprek tussen twee of meer partijen met een vertraging vertaald naar de doeltaal.

image

Bij consecutieftolken worden de woorden van de spreker met een vertraging in de doeltaal weergegeven. Daarvoor gebruiken de tolken een speciale notitietechniek en reproduceren de inhoud van de toespraak nadat het origineel is uitgesproken. Deze vorm van tolken vereist geen technische apparatuur en wordt vooral gebruikt voor kleinere tweetalige evenementen, zoals meetings, tafelredes of fabrieksrondleidingen. Aangezien consecutieftolken de spreektijd verdubbelt, moet in totaal meer tijd worden ingepland.

image

Bij deze speciale vorm van simultaantolken wordt het gesproken woord tegelijkertijd in de doeltaal aan één persoon gefluisterd. De tolk kan voor maximaal twee luisteraars tolken. Fluistertolken wordt vooral gebruikt voor bilaterale gesprekken of in rechtszittingen.

image

Bij het Remote Simultaneous Interpreting (RSI) bevinden de tolken zich niet op dezelfde plaats als de luisteraars en de sprekers. Zij werken vanuit een tolkenhub, nemen deel aan de vergadering via een videoplatform en zorgen zo voor de vertolking bij hybride of digitale evenementen.

image

Ik vertaal uw teksten vanuit het Nederlands en Engels naar het Duits. Bovendien bied ik als beëdigd vertaler voor de Nederlandse en Engelse taal beëdigde vertalingen aan – ongeacht of het om een diploma, geboorteakte, belastingaanslag of notariële akte gaat.

image

Uw Duitse teksten en vertalingen uit het Engels of Nederlands naar het Duits controleer ik zorgvuldig op spelling en grammatica en desgewenst ook op terminologie en idiomen.

Impressum

© All rights reserved

Made with ❤ by Stange Design

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner